Bestuur en Organisatie

Handbalvereniging de Griffioen heeft een dagelijks bestuur die zorgdraagt voor de kerntaken van de vereniging en het faciliteren van de verschillende initiatiefgroepen. Daarnaast hebben we een algemeen bestuur waarbinnen de verschillende initiatiefgroepen samenwerkend vormgeven aan de ontwikkeling van de vereniging.

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Edmond van der Lende / Jaap Koen Bijma

Secretaris: Tessa Stroop

Penningmeester: Rianne Hof

Ledenadministratie:

Esther Hofstee

Leden van verdiensten:

Peter de Kreek

Hiltjo van Dam

Martie Veldhuizen

Johannes Hielkema

Brand  (Bram) Bron

Leave A Reply